Referanser

Gulvvask med våtmopp

Se hva kundene sier om oss

Del med venner:        

Si din mening om oss, eller les hva andre sier:

Si din mening om oss
Ruller ned på siden

Vi synes det er en stor fordel at sjefen i Mconsult, Marianne, er hands on. Hun vasker og tar tak i ting og er ei flink dame. Hun fikser ting med en gang. Det viktigste for oss er fornøyde leietakere, og jeg har bare fått positive tilbakemeldinger siden vi begynte å bruke Mconsult.

Ulf
Exsentra Eiendom AS

Trår til og er veldig pliktoppfyllende. Bruker dem til vasking av hus, og har ikke noe problem å anbefale dem

Håkon
Trysilhus AS

Jeg har kjent Marianne i , og Mconsult er en veldig bra samarb.partner. De er utrolig flinke og de stiller opp på kort varsel, noe som er viktig for oss, og hun er ekstremt flink på det området. De er punktlige og de er ferdig når de skal være ferdig, og vi kan stole på at de leverer.

Øystein Bogen
Tømrermestrene Bogen og Mathisen AS

Marianne og jentene er pålitelige og gjør jobben med bra resultat. Leverer i andre enden, de gjør det de skal og er hyggelige mennesker. Vi har brukt Mconsult Renhold siden , og nå sist overleverte vi Rådhuset i Drammen. Maks karakter er fem? Kan jeg gi seks?

Trygve Gundersen
Tømrermestrene Bogen og Mathisen AS

Lierhus AS er et ferdighus­firma som leverer 25-30 enheter pr år. Disse husene leveres til slutt­kundene ferdig vasket.

Vi bruker Mconsult til ut­vasking og er super­fornøyde med å ha de som vår under­leverandør. De leverer alltid, er samvit­tighets fulle og gjør ofte mer enn det som er avtalt for å bli ferdige til avtalt tid. De stiller opp om de innimellom får veldig kort tid fra husene er ferdig til de skal leveres ryddet og vasket til sluttbruker.

Vi har samarbeidet i flere år nå og har aldri fått klager fra sluttbruker.

Vidar Solberg
Lierhus AS

Vi brukte Mconsult Renhold til å vaske ned industri­bygg på 5500 m² som inkluderte vaske­hall, kontorer og lager­hall. Altså komplisert rengjøring.

Det hele ble veldig bra løst av Mconsult Renhold, som satte opp egen mann som organiserte prosjektet. De var fleksible, leverte uten ekstra kost­nader og over­holdt pris og til­bud selv om flyt­ting på­gikk samtidig. De møtte opp når dem skulle møte opp, gjorde det de skulle gjøre, og stilte opp utenfor arbeidstid.

Johnny Sandnes
Tronrud Bygg AS

Marianne og jentene er presise. Vaskinga er unna­gjort, og alt er klart når restau­ranten åpner klokka 11.00. Vi liker at det er de samme jentene som vasker over tid, sånn at det ikke er en ny person hver gang. Vi opp­lever også at når det er noe ufor­ut­sett, så kommer hun å fikser det med en gang.

Vi har brukt Marianne og jentene hennes på Goggen siden 2006, på Jonas siden 2006, og siste året på Bodega.

Marianne og jentene er dess­uten på­lit­lige. Det er veldig viktig i vår bransje. Før, da vi har brukt et annet vaske­byrå, for­svant både sprit og veksle­penger, men med Marianne og jentene hennes er det aldri noe tull. Det er også et kvali­tets­tegn at de jobber for andre restau­ranter i byen.

Lene Alm Jonson
Drammen

Jeg setter pris på at hun er flek­sibel og kommuni­serer godt.

Håkon N. Jonson
Daglig leder, Jonas B. Gundersen
Drammen

Pliktopp­fyllende, og kommer når de skal komme.

Ann-Chatrin Liverud
Daglig leder, Anchas Bodega
Drammen

Ikke noe problem å anbe­fale! Marianne er ryd­dig å for­holde seg til; hun stil­ler opp og føl­ger opp. Hvis det er noe, retter hun det uten spørs­mål. Til­gjeng­elig og service­orientert. Rett og slett bra dame med orden i sakene!

Christian Thorrud
Drammen

Pliktopp­fyllende, og gjør en god jobb. Har brukt henne på sikkert 30 jobber, og har bare lov­ord å si. Hun kom­mer med folka som trengs: trengs det fire, så kom­mer hun med fire – og trengs det åtte, så kom­mer hun med åtte. Hun møter opp, og gjør en god jobb.

Bengt Schulze
Prosjektleder, KF Entreprenør AS
Drammen

Vi er veldig fornøyd med Mconsult Renhold. Vi har brukt dem lenge, og vi bruker dem flere steder. Blide, hyggelige, og tar ting på sparket. Vel­vil­lig i for­bindelse med klager. Når det har vært noe å sette fingeren på så retter Marianne det med en gang. Det hele fun­gerer veldig bra. Hun er lett å få tak i, og løser pro­blemene raskt. Er det noe, så er det bare bang-bang så fikser hun det.

Richard Søderholm
Drammen

Marianne vasker felles­arealet i fire blokker. God kom­mu­ni­ka­sjon er hennes store fordel. Hun er veldig lett å kommu­ni­sere med: feil ordnes med en gang, og både ren­gjør­ing og punkt­lighet er etter kontrakt. Jeg husker ikke når vi inn­gikk kon­trak­ten, men hun har vasket her i mange år. Det er en fryd å ha med henne å gjøre. Opp­står det noe, så er det én tele­fon og alt er ordnet. Det letter arbeidet for meg, og jeg vet ikke hva jeg skulle gjort uten Marianne.

Tore Bendiksen
Formann i Torsvei Borettslag. Tel: 916 46 911
Drammen

Kjempefornøyd! Hun kommer når hun skal, og hun er ferdig når hun skal. Aldri reklama­sjoner, og har bare opp­levd positive ting med Marianne. Er det mye søppel, så ringer jeg Marianne, også tar hun det. Jeg har kjent Marianne i 15–20 år, og vi har jobbet mye sammen. Jeg er bare kjempe­fornøyd. Marianne er meget positiv, og dem som jobber for henne er også meget positive.

Ole Pinderup
Driftssjef, Boligpartner
Spikkestad og Drøbak

Ring nå, og få en god pris på rengjøringen

Gratis befaring i Drammen og byens nabokommuner

Kontakt Marianne nå:

Tel./sms: 478 65 343

Mconsult Renhold

Portrettbilde av Marianne Refsnes. Fotograf: Hoff Fotografen
Eier og daglig leder,
Marianne Refsnes
Tel: 478 65 343
Godkjent ren­holds­bedrift

Vi er god­kjent av Arbeids­til­synet, og driver lovlig rengjøring.

Som god­kjent ren­holds­virk­som­het er vi til­knyttet god­kjent bedrifts­helse­tjenste, og opp­fyller kravene i arbeids­miljø­loven: skrift­lige arbeids­avtaler, betaler arbeids­takere tariff­lønn og sikrer arbeids­takere økonomisk kompen­sa­sjon i til­felle yrkesskade.

proudly made by
Retell logo